Παρασκευή, 19 Ιουλίου, 2024

ΤΑ ΝΕΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ- ΤΙ ΑΛΛΑΞΕ ΚΑΙ ΤΙ ΣΧΕΔΙΑΖΕΤΑΙ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΤΗΚΕ

Τις νέες ρυθμίσεις, που αφορούν στις διαδικασίες που προβλέπονται από τους μεταρρυθμιστικούς νόμους, οι οποίοι ψηφίστηκαν από τη Βουλή και αφορούν στη μεταρρύθμιση και τον εκσυγχρονισμό στη δημόσια υπηρεσία, παρουσίασε την Παρασκευή ο Πρόεδρος της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας, Γεώργιος Παπαγεωργίου, ο οποίος έκανε ιδιαίτερη αναφορά στη δημιουργία και λειτουργία Εξεταστικών Κέντρων από φορείς του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα, τα οποία -σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία- θα αξιολογούν τις δυνατότητες και ικανότητες των υποψηφίων, για διορισμό ή προαγωγή σε ορισμένες θέσεις.

Μιλώντας σε δημοσιογραφική διάσκεψη στην αίθουσα εκδηλώσεων του ΓΤΠ, ύστερα από την επίδοση της Ετήσιας Έκθεσης της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας για το 2022 στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη, νωρίτερα στο Προεδρικό Μέγαρο, ο κ. Παπαγεωργίου έκανε ιδιαίτερη αναφορά στο σύστημα αξιολόγησης της απόδοσης των δημοσίων υπαλλήλων, το οποίο τυγχάνει εφαρμογής από το 2023, κάνοντας λόγο για «σημαντική αλλαγή» που επέρχεται.

Εξήγησε πως το νέο σύστημα δίνει έμφαση στα θέματα της ανάπτυξης του προσωπικού, αφού όπως σημείωσε «αυτό είναι προφανές από το γεγονός ότι για τις θέσεις από την Κλίμακα Α13 και πάνω, δεν θα υποβάλλονται στην Επιτροπή συγκριτικές βαθμολογίες, αλλά θα γίνονται αξιολογήσεις για σκοπούς ανάπτυξης και μόνο».

Εξάλλου, πρόσθεσε πως «η ανάπτυξη του προσωπικού παραμένει ως βασικός στόχος και για όλες τις υπόλοιπες θέσεις», για να συμπληρώσει ότι για τις θέσεις κάτω από την Κλίμακα Α13, η αξιολόγηση θα είναι συγκριτική, με βάση συγκεκριμένα κριτήρια και καθιερώνεται αριθμητική βαθμολόγηση πλέον στην Κλίμακα από 1-10.

Ο κ. Παπαγεωργίου είπε πως η αξιολόγηση για το προσωπικό στις θέσεις αυτές θα υποβάλλεται στην ΕΔΥ και θα λαμβάνεται υπόψη για σκοπούς πλήρωσης των θέσεων μέχρι και την Κλίμακα Α13, με τη συγκεκριμένη βαρύτητα που σε κάθε επίπεδο αποδίδει ο Νόμος.

Παρελθόν το «Εξαίρετος»

Είπε ακόμα πως «είναι προφανές ότι δημιουργούνται πλέον οι προοπτικές να προχωρήσουμε σε ένα νέο περιβάλλον αξιολόγησης, όπου οι ισοπεδωτικές βαθμολογίες στο επίπεδο του ‘Εξαίρετος’, που ήταν ο θλιβερός κανόνας που βιώσαμε τις τελευταίες δεκαετίες, γίνεται παρελθόν».

Ενδεικτικά, ο Πρόεδρος της ΕΔΥ ανέφερε πως το 2022, τελευταίο έτος εφαρμογής του παλαιού συστήματος, ως «Εξαίρετος» βαθμολογήθηκε το 95% των δημοσίων υπαλλήλων.

Σύγχρονα εργαλεία οι νέες ρυθμίσεις

Ο κ. Παπαγεωργίου είπε πως ότι στις 21 Ιανουαρίου του 2022 δημοσιεύτηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας τα ακόλουθα νομοθετήματα που αφορούν στη μεταρρύθμιση της δημόσιας υπηρεσίας, σημειώνοντας πως πρόκειται για τον περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Τροποποιητικό) Νόμο του 2022, τον περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Προαγωγή, Διατμηματική Προαγωγή και Πρώτο Διορισμό και Προαγωγή στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμο του 2022 και τους περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Αξιολόγηση Υπαλλήλων) Κανονισμούς του 2022.

Σύμφωνα με τον Γεώργιο Παπαγεωργίου, οι νέες ρυθμίσεις που προβλέπονται στους συγκεκριμένους Νόμους και Κανονισμούς «αποτελούν σύγχρονα εργαλεία και μηχανισμούς, που αναμένεται να συμβάλουν τα μέγιστα στην ενδυνάμωση της Επιτροπής στην προσπάθεια επιλογής των καταλληλότερων υποψηφίων, ειδικά όσον αφορά τις μεσοδιευθυντικές και τις διευθυντικές θέσεις».

Εξάλλου, ανέφερε ότι «σημαντική βελτίωση» αναμένεται να προκύψει και στις διαδικασίες πλήρωσης των θέσεων Προαγωγής, δεδομένου ότι καθιερώνονται τα κριτήρια επιλογής και οι μονάδες που μπορεί να αποδοθούν σε καθένα από αυτά.

Ο ρόλος των Εξεταστικών Κέντρων στις νέες διαδικασίες

Ανέφερε, μάλιστα, ότι σημαντικό ρόλο στις νέες διαδικασίες πλήρωσης θέσεων αναμένεται να διαδραματίσουν τα Εξεταστικά Κέντρα στα οποία θα παραπέμπονται οι υποψήφιοι για τις θέσεις από την Κλίμακα Α13(ii) και πάνω.

«Από την ανάλυση της αποστολής των Εξεταστικών Κέντρων και των δοκιμασιών στις οποίες θα υποβάλλονται οι υποψήφιοι, είναι προφανές ότι επιχειρείται πλέον η μετάβαση σε μια νέα εποχή όσον αφορά την πρόσληψη και ανέλιξη στις ανώτερες θέσεις στη δημόσια υπηρεσία. Η καταλληλόλητα των υποψηφίων κρίνεται πλέον όχι μόνο από το τι αυτοί γνωρίζουν ή ακόμα και από τις ακαδημαϊκές τους επιδόσεις και την εμπειρία τους, αλλά και από το κατά πόσο διαθέτουν και σε ποιο βαθμό τις ικανότητες και τις δεξιότητες να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της θέσης που διεκδικούν», σημείωσε ο Πρόεδρος της ΕΔΥ.

Αναφέρθηκε σε συγκεκριμένες ενέργειες που έχει προβεί η ΕΔΥ για την επιτυχή υλοποίηση του εγχειρήματος αυτού, λέγοντας, μεταξύ άλλων, ότι έχει καταρτίσει πρόγραμμα διαρκούς επιμόρφωσης και ενημέρωσης τόσο των μελών όσο και του προσωπικού του Γραφείου της αναφορικά με τις σύγχρονες μεθόδους αξιολόγησης υποψηφίων και εργάζεται προς την κατεύθυνση της υλοποίησής του, ενώ έχει προωθήσει και βρίσκεται σε εξέλιξη διαδικασία για την υπογραφή σύμβασης με ανάδοχο εταιρεία για την παροχή υπηρεσιών για αλλαγές/τροποποιήσεις του υφιστάμενου πληροφοριακού συστήματός της, με σκοπό να επεκταθεί με την ανάπτυξη επιπρόσθετων λειτουργικοτήτων, ώστε να μπορέσει να ανταποκριθεί στις νέες διαδικασίες αξιολόγησης και επιλογής υποψηφίων.

Επίσης, είπε ότι έχει υποβάλει εντός του 2021 αίτημά της στην Γενική Διεύθυνση Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων (DG REFORM) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το οποίο έχει εγκριθεί, για παροχή τεχνικής υποστήριξης στα πλαίσια του Έργου: «Καθιέρωση Διαδικασιών και Εγκαθίδρυση Εξεταστικού Κέντρου για την Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας», ενώ σημείωσε ότι έχει καταρτίσει και αξιοποιεί Δομημένο Έντυπο Βαθμολογίας των υποψηφίων, για σκοπούς αξιολόγησης και αιτιολόγησης της απόδοσής τους στην ενώπιον της προφορική εξέταση.

Η Επιτροπή το 2022

Αναφερόμενος στο έργο της Επιτροπής κατά το 2022, ο κ. Παπαγεωργίου  είπε πως η Επιτροπή συνήλθε σε 235 συνεδρίες και εξέτασε 2.668 θέματα, ενώ σημείωσε πως το μεγαλύτερο μέρος των εργασιών της Επιτροπής (ποσοστό 50% των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης) αφιερώθηκε σε διαδικασίες πλήρωσης θέσεων.

Συγκεκριμένα, είπε πως η ΕΔΥ προέβη στην πλήρωση 1.332 θέσεων, εκ των οποίων οι 610 αφορούσαν διορισμούς και οι 722 προαγωγές, για να σημειώσει ότι κατά το 2021 είχαν πληρωθεί 1.308 θέσεις, από τις οποίες 520 διορισμοί και 788 προαγωγές.

Στο μεταξύ, αναφέρθηκε και στο έτος 2023, λέγοντας ότι μέχρι της 31 Ιουλίου η ΕΔΥ προέβη στην πλήρωση 827 θέσεων.

Παράλληλα, ανέφερε ότι η Υπηρεσία δέχτηκε 373 υποψηφίους σε προφορική εξέταση για την πλήρωση θέσεων Πρώτου Διορισμού και Πρώτου Διορισμού και Προαγωγής, έναντι 426 που δέχτηκε το 2021.

Σημειώνεται ότι η Επιτροπή, κατ’ εφαρμογή σχετικής διάταξης της Νομοθεσίας σχετικά με την πλήρωση μη επιστημονικών θέσεων, θέσεων των οποίων η αρχική κλίμακα δεν υπερβαίνει την Κλίμακα Α7, πρόσφερε διορισμό και σε 798 υποψηφίους σε μη επιστημονικές θέσεις, χωρίς τη διεξαγωγή προφορικής εξέτασης.

Επιπλέον, είπε πως προέβη στην προκήρυξη 688 θέσεων Πρώτου Διορισμού και Πρώτου Διορισμού και Προαγωγής, έναντι 938 που είχαν προκηρυχθεί το 2021 και επανεξέτασε 16 διαδικασίες πλήρωσης θέσεων, ύστερα από ακυρωτικές αποφάσεις του Ανώτατου/ Διοικητικού Δικαστηρίου, για να σημειώσει ότι στα πλαίσια των επανεξετάσεων, επιλέγηκαν 27 πρόσωπα, από τα οποία 16 ήταν άτομα που επαναπροάχθηκαν/επαναδιορίστηκαν στη θέση που κατείχαν και η οποία είχε ακυρωθεί, ενώ 11 πρόσωπα επιλέγηκαν για πρώτη φορά για διορισμό ή προαγωγή στα πλαίσια της επανεξέτασης.

Επιπροσθέτως, ανέφερε ότι πήρε αποφάσεις για τον αναπληρωτικό διορισμό 56 υπαλλήλων, ύστερα από σχετικές συστάσεις των αρμοδίων αρχών, ενώ πήρε και αποφάσεις για την επικύρωση του διορισμού 334 υπαλλήλων και την παράταση της περιόδου δοκιμασίας οκτώ υπαλλήλων και αποφάσισε τη μετάθεση 135 υπαλλήλων, ύστερα από αιτιολογημένες προτάσεις της αρμόδιας σε κάθε περίπτωση αρχής.

Περαιτέρω, ανέφερε ότι η ΕΔΥ πήρε αποφάσεις για την αφυπηρέτηση, για διάφορους λόγους, 309 υπαλλήλων και έδωσε την άδειά της για παραίτηση 52 υπαλλήλων, ενώ αποφάσισε την απόσπαση 2.949 ατόμων, από τους οποίους οι 2.714 στον Οργανισμό Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥπΥ), 202 υπαλλήλων σε άλλες κυβερνητικές υπηρεσίες ή/και διεθνείς και ευρωπαϊκούς οργανισμούς και 33 ατόμων από τη δημόσια υπηρεσία σε ημικρατικούς οργανισμούς ή αντίστροφα ή από ένα ημικρατικό οργανισμό σε άλλο.

Ένας υπάλληλος απολύθηκε το 2023

Σε σχέση με τις πειθαρχικές ποινές που επέβαλε η ΕΔΥ κατά το 2022, ο κ. Παπαγεωργίου είπε η Επιτροπή έθεσε 13 υπαλλήλους σε διαθεσιμότητα, στα πλαίσια πειθαρχικής/ποινικής έρευνας ή/και δίωξης, ενώ επέβαλε την ποινή της αυστηρής επίπληξης σε έναν υπάλληλο, την ποινή της επίπληξης σε έναν υπάλληλο και χρηματική ποινή σε έναν υπάλληλο

Σημειώνεται πως το 2023 η ΕΔΥ επέβαλε συνολικά έξι ποινές σε δημοσίους υπαλλήλους, εκ των οποίων μία αφορούσε την απόλυση ενός υπαλλήλου και η άλλη την αναγκαστική αφυπηρέτηση άλλων δύο υπαλλήλων.

Το προφίλ της δημόσιας υπηρεσίας

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία, που αναλύονται στην Έκθεσης της ΕΔΥ, σημαντικό ποσοστό των υπαλλήλων που υπηρετούσαν στο δημόσιο κατά το 2022 ήταν κάτοχοι Πανεπιστημιακών ή/και Μεταπτυχιακών προσόντων.

Συγκεκριμένα, ποσοστό 67,13% ήταν κάτοχοι πανεπιστημιακών προσόντων (πτυχίου ή και μεταπτυχιακού), ενώ το αντίστοιχο ποσοστό των θέσεων για τις οποίες το πανεπιστημιακό προσόν είναι απαιτούμενο ήταν μόλις 30%.

Όσον αφορά την κατανομή των θέσεων μεταξύ ανδρών και γυναικών στη δημόσια υπηρεσία, το ποσοστό των γυναικών παρουσιάζεται συντριπτικά μεγαλύτερο στις θέσεις εισδοχής.

Εξάλλου, οι γυναίκες εξακολουθούν να παρουσιάζονται με ελαφρά αυξημένο ποσοστό στις μεσοδιευθυντικές θέσεις, στις οποίες υπηρετούν 136 άνδρες και 148 γυναίκες. Αυξημένο παρουσιάζεται και το ποσοστό των γυναικών και στις διευθυντικές θέσεις (Κλ. Α15-Α16 μέχρι 96.665 Π.Μ.), στις οποίες υπηρετούν 99 άνδρες και 122 γυναίκες.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

ΑΛΛΑ NEWS-COMMENTS

ΟΙ 3 ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΑΚΕΛ… ΑΠΑΝΤΟΥΝ ΣΤΟ ΑΚΕΛ ΓΙΑ ΤΟ ΕΓΚΛΗΜΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΑΣ

Δεν ξέρω πόσο έξυπνο είναι εκ μέρους του ΑΚΕΛ με αφορμή τον διορισμό του...

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΥΠΡΙΟΥΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ: «Ο ΚΥΠΡΙΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΣΤΙΒΟΥ ΚΑΙ Ο ΣΤΙΒΟΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ»

Η ‘’Πολιτιστική Επιστημονική Ένωση Γυμναστών Κύπρου’’, με την ευκαιρία τηςκυκλοφορίας του βιβλίου του επίτιμου...

ΤΑ ΛΟΥΛΟΥΔΙΑ ΠΟΥ ΕΦΕΡΕ ΤΟ ΕΛΑΜ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΟΥ ΣΤΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Ρατσιστές, σεξιστές, υπόδικοι και θαυμαστές του Χίτλερ και του Μουσολίνι μεταξύ των ομιλητών που...

ΖΗΤΟΥΝ ΨΗΦΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΥΡΩΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ…ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΑΠΑΞΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΕ

Στην παρουσίαση των υποψηφίων ευρωβουλευτών του ΑΚΕΛ, ο ΓΓ του κόμματος, επέλεξε να ξεκινήσει...

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ...

ΟΙ 3 ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΑΚΕΛ… ΑΠΑΝΤΟΥΝ ΣΤΟ ΑΚΕΛ ΓΙΑ ΤΟ ΕΓΚΛΗΜΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΑΣ

Δεν ξέρω πόσο έξυπνο είναι εκ μέρους του ΑΚΕΛ με αφορμή τον διορισμό του...

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΥΠΡΙΟΥΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ: «Ο ΚΥΠΡΙΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΣΤΙΒΟΥ ΚΑΙ Ο ΣΤΙΒΟΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ»

Η ‘’Πολιτιστική Επιστημονική Ένωση Γυμναστών Κύπρου’’, με την ευκαιρία τηςκυκλοφορίας του βιβλίου του επίτιμου...

ΤΑ ΛΟΥΛΟΥΔΙΑ ΠΟΥ ΕΦΕΡΕ ΤΟ ΕΛΑΜ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΟΥ ΣΤΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Ρατσιστές, σεξιστές, υπόδικοι και θαυμαστές του Χίτλερ και του Μουσολίνι μεταξύ των ομιλητών που...